Kesselberg Ensemble

Viola Blache

Soubor Kesselberg založila v roce 2004 Ilze Grudule společně s absolventy Schola Cantorum Basiliensis v Basileji. Těžištěm jejich činnosti je renesance hudby švýcarských barokních skladatelů. Soubor realizoval rozsáhlé projekty věnované ženevskému skladateli Gaspardu Fritzovi (1716–1783) nebo Carlu Donato Cossonimu (1623–1700). Objevování hudebních pramenů, jejich zpracování, stejně jako CD nahrávky, koncerty a představení, které kombinují barokní hudbu s moderními prvky, to vše je součástí všestranné činnosti souboru, směřující k živé znovu znějící hudbě.

Krom koncertů, mistrovských kurzů a přednášek soubor dlouhodobě spolupracuje s fagotovým virtuosem a profesorem na basilejské hudební akademii Sergiem Azzolinim, se švýcarskou barokní houslistkou Leilou Schayeghovou a s muzikologem Dr. Peterem Reidemeisterem. Komplexní projekty byly realizovány společně s univerzitou ve Freiburgu (výzkumný projekt Hudba švýcarských klášterů) nebo s knihovnou kláštera v Einsiedeln.

Název skupiny je odvozen od čtvrti města Riga, rodiště nejslavnějšího lotyšského skladatele 18. století a posledního Bachova žáka Johanna Gottfrieda Müthela (1728–1788). Z dlouhodobého hlediska se soubor věnuje kompletnímu vydání instrumentálních Müthelových koncertů jak na CD, tak v urtextové edici.

Jejich vystoupení ve Švýcarsku, Lotyšsku (Dny barokní hudby v Rēzekne), Německu a České republice jsou založeny na dlouhodobé mezinárodní spolupráci a výměně know-how.