Hudební léto v Jezeří 2012

k 200. jubileu Jana Ladislava Dusíka

Pod patronátem Doc. JUDr. Petra Pitharta

Danloux Dussek

4. srpna - 1. září 2012

Podnět k 1. ročníku festivalu „Hudební léto v Jezeří“ poskytla jedna dějinná událost: Na podzim roku 1806 totiž byl hostem zámku Jezeří pruský princ Ludvík Ferdinand. Na návštěvu přijel v doprovodu svého kapelníka a blízkého přítele Jana Ladislava Dusíka. Princ Ludvík Ferdinand měl dvě velké záliby: vojenství a hudbu. Byl skladatel a výborný klavírista. Podle Beethovenových slov prý hrál „zcela neprincovsky a nekrálovsky - jako zručný klavírista“. Jana Ladislava Dusíka najal do svých služeb v době, kdy měl za sebou úspěšné putování po předních evropských centrech a proslavil se jako klavírní virtuos i skladatel. Ludvík Ferdinand si přál mít vedle sebe trvale dobrého hudebníka, který by s ním muzicíroval a radil mu při skládání. Toto jeho přání se naplnilo a společný zájem o hudbu a vztah poddaného a pána přerostl v přátelství.

Jan Ladislav Dusík měl v té době za sebou úspěšné putování po Evropě, proslavil se jako virtuos i skladatel. Jeho život byl právě tak napínavý a plný zvratů jako jeho tvorba. Jeho životní osudy se křižují s cestami osobností, které psali světové dějiny; nechybí zde jména jako Napoleon či Marie Antoinetta, Vilém Oranžský nebo Bedřich Vilém II i Kateřina II. nebo generál Suvorov. Stýkal se také s předními umělci své doby jako byl Joseph Haydn, Carl Philipp Emanuel Bach, Muzio Clementi nebo Ignaz Pleyel. Přímo ovlivnil také konstrukci klavírů slavné firmy Broadwood.

Festivalem bychom rádi připomenuli umělecké úspěchy našeho slavného rodáka, přiblížili posluchačům jeho život, jakož i slavné období Zámku Jezeří.