Hudební léto v Jezeří 2015

Lobkovická kapela v evropském kontextu aneb úspěchy na Vídeňském kongresu 1814-1815

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP

imageHJD2015 D8

o všech srpnových víkendech na Státním zámku Jezeří

Čtvrtý ročník festivalu Hudební léto v Jezeří již tradičně prezentuje díla skladatelů, kteří se aktivně účastnili proslulých hudebních produkcí na zámku Jezeří na sklonku 18. a začátku 19. století. Tentokrát jsou jednotlivé koncerty propojeny tématem Vídeňského kongresu (1. 10. 1814 – 9. 6. 1815).

Toto setkání nejvýznamnějších politických osobností tehdejší Evropy přineslo nejen mír po napoleonských válkách, ale stalo se také obrovskou kulturní událostí.

„Čestná místa zaujímali hostitelé rakouský císař František I., jeho ministr Metternich a hosté ruský car Alexandr I., pruský král Bedřich Vilém III., anglický vévoda z Wellingtonu, francouzský diplomat Talleyrand a jiní. Vídeň přivítala vzácné hosty s velkou okázalostí. Na ulicích, v salónech a v divadlech bylo všude přes pokročilý zimní čas plno ruchu, veselí a optimismu…

Před zahájením jednání na kongresu, i při jednání, pořádali hostitelé, hosté i přední domácí a cizí umělci a činitelé kulturního a politického života četné zábavy, plesy, hostiny, koncerty a představení, jež se těšila stejné ne-li větší pozornosti obyvatelstva než samotná diplomatická jednání.“

Friedrich von Gentz v dopise 27. září 1814

isabey wiener kongress

Pro mnohé skladatele se stala Vídeňská konference opravdovým zlomem v kariéře. Vedle zavedených skladatelů jako Salieriho a Jelínka nebo Vranického se zde konečně dostalo skutečné slávy i finančního ocenění právě Beethovenovi. A proslavili se zde i skladatelé doposud známí jen regionálně jako např. Beethovenův vrstevník a přítel Jan Josef Rösler. Opravdu hvězdný úspěch zde slavil také Ignaz Moscheles nebo Johann Nepomuk Hummel. Schubert zde slavil své 18. narozeniny a speciálně pro Kongres zkomponoval několik děl, byť intimnějšího rázu než všechny ty „bitevní a vítězné“ symfonie. Z roku 1815 pochází jeho snad nejslavnější píseň “Gretchen am Spinnrade”.

Na Vídeňském kongresu byly navazovány nejen skvělé kontakty pro budoucí angažmá a objednávky skladeb, ale vznikala a prohlubovala se zde také mnohá hudební přátelství.

Po stodenním krátkém přerušení Kongresu Napoleonem následovalo relativně dlouhé období stabilních hranic a jednotlivé umělecké kariéry tak měly příležitost dozrát.

Vídeňský kongres nás dnes po 200 letech inspiruje k ideji propojit hudebníky z různých částí Evropy a zapojit zámek Jezeří do evropského hudebního dění nejen pasivně jako pořadatele koncertů, ale i aktivně: objednávkou soudobé skladby basilejského sampler skladatele Vincenta Flückigera, spoluprací s festivaly v Želivě, Košicích, lotyšském Rezekne a se spolkem Kulturfreunde Lobkowitz v bavorském Neustadtu an der Waldnaab (s obdobným původně lobkovickým zámkem), vytváření uměleckých produkcí ve spolupráci umělců různých zemí, ale i podněty k tvorbě nových uměleckých uskupení (Ensemble Eisenberg, vznikl 2013 v Jezeří).