Bernhard Hentrich

Bernhard Hentrich 2016 300 dpivystudoval violoncello na Musikhochschule v Drážďanech, Karlsruhe a na Schole Cantorum Basiliensis u Christopha Coina. Je také absolventem Technické univerzity v Drážďanech v oboru hudební věda. Po svých studiích Bernhard Hentrich úzce spolupracoval s tanečníkem Thomasem Hartmannem a hercem Rolfem Hoppem. Následovala řada sólových koncertů, mezi jinými i v Adelaide, Boloni, Buenos Aires, v Portu a Pulsnitzu.
Výsledky svého výzkumu (např. v Německém historickém institutu v Římě) se snaží předávat dál prostřednictvím pedagogické i interpretační činnosti. Ve svých výzkumných projektech se zabýval např. původem drážďanských stříbrných trumpet nebo instrumentářem Saské dvorní kapely (při této příležitosti se Bernhardovi podařilo objevit violon od Peregrina Zanettiho z konce 16. století nebo dlouho ztracenou tenorovou violu od Antonia & Hieronyma Amati). Bernhard Hentrich přednášel např. v Bernu, Boloně, Karlsruhe, New Yorku nebo v Salzburgu. V letech 2011-2016 působil jako vědecký pracovník na Hochschule für Musik v Drážďanech a od roku 2017 je zde profesorem.
http://www.celloallein.de