Archanděl Michael a kostel v Blatně

 8. 6. 2022

Od jihozápadního pobřeží Irska k pohoří Karmel v Izraeli prochází Evropou pomyslná přímka, podél které leží sedm významných míst křesťanství: Skellig Michael v Irsku, Saint Michael's Mount v Cornwallu v Anglii, Mont-Saint-Michel ve francouzské Normandii, klášter Sacra San Michele v severozápadní Itálii, bazilika San Michele v Monte Sant'Angelo v italské Apulii, katedrála svatého Michaela Archanděla na řeckém ostrově Symi a katedrála Stella Maris na hoře Karmel poblíž Haify. Tato raně středověká kultovní místa jsou od sebe vzdálená tisíce mil, ale všechna jsou zasvěcena archandělu Michaelovi. A podle tradice tato symbolická čára připomíná kopí, kterým svatý Michael nakonec uvrhl ďábla zpět do pekla. 

Sacra_di_San_Michele.jpg

Klášter Sacra di San Michele v Piemontu v severní Itálii, který byl postaven na skále krátce před rokem 1000, je jedním z nejznámějších míst zasvěcených svatému Michalovi v Evropě. Italský spisovatel Umberto Eco ho učinil dějištěm svého románu z roku 1980 Ve jménu růže.

 

Archanděl Michael v křesťanské tradici vystupuje nejen jako bojovný přemožitel satana, nejen jako ten, který vede a také váží duše (proto váhy jako atribut), ale také jako strážce bran ráje. Od vítězství císaře Oty I. Velikého nad drancujícími Maďary v bitvě na Lechu u Augsburgu v roce 955 je svatý Michal považován za patrona Svaté říše římské a později (dodnes) Německa.

S tak dlouhou historií není divu, že je archandělu Michaelovi, všemohoucímu válečníkovi s planoucím mečem a vůdci nebeských zástupů, zasvěceno nespočet kostelů po celé Evropě – od Francie po Rakousko, od Švýcarska po Polsko a Rusko. A na Via Salaria severně od Říma stál nejstarší kostel svatého Michala v západní Evropě, který byl zničen v bojích v šestém století: Jeho vysvěcení 29. září (v roce 493) je dodnes považováno za svátek svatého archanděla (a svátek všech Michalů).

Jedním z mnoha kostelů v křesťanské Evropě zasvěcených válečnému přemožiteli satana je kostel sv. Michaela v Blatně. Za pouhé dva roky byl postaven pod vedením Jana Václava Kosche / Johanna Wenzela Kosche. Tento architekt, který byl ve službách hraběte Thun-Hohensteina v Děčíně, navrhl několik pozdně barokních kostelů v severních Čechách. Mezi ně patří i sv. Michal v Blatně, kde mohl realizovat svou představu o fasádě kostela pouze s jednou věží. Zemřel ve věku osmdesáti let po pádu ze zdi při stavebních pracích na zámku Děčín.

Kostel sv. Michaela Archanděla v Blatně, který byl přestavěn v roce 1892, má být v příštích letech renovován. Obnova bude završena instalací pozdně barokních Schmidtových varhan, jejichž opravy započal již německý varhanář Kristian Wegscheider. Obec Blatno chce nyní na jeho práci navázat a varhany plně zrestaurovat.

Wolftraud de Concini