S Martou Schreiter o životě na hranici

19. 7. 2023

Marta Schreiter

„Vždy se snažím dělat něco, aby se lidé – i lidé z různých prostředí, jazyků, vyznání – dostali do kontaktu. Největší radost mám z toho, když mohu lidi přivést k sobě." Z hlasu Marty Schreiter vyzařuje nadšení, s jakým se pouští do své práce.

Narodila se jako Václavíková v roce 1980 v Uherském Hradišti, vyrůstala v Uherském Brodě a nyní žije v Marienbergu na německé straně Krušných hor, třicet kilometrů vzdušnou čarou od Blatna na české straně pohoří.

Právě teď pomáhá propojit obec Blatno se spolkem nadšenců v německém Zöblitzu, čtvrti Mareinbergu, kteří se učí česky, mají rádi české krajinu, literaturu i jídlo. Všichni doufají, že tato spolupráce položí další kamínek na cestě k návratu svatomichalských varhan do Blatna, konkrétně k opravě kůru.

Příležitostí – ať už politických, geografických, kulturních, jazykových či náboženských – proč by spolu lidé žijící na hranicích mohli mluvit, slavit nebo spolupracovat je podle Marty spousta. Ale bohužel ne vždy jsou využívány. Stále panuje nedůvěra, skepse, obavy. Na obou stranách.

Díky institucím, jako je Česko-německý fond budoucnosti se sídlem v Praze, jejichž ideály uvádí do života i Marta Schreiter, se daří česko-německé sousedské vztahy posilovat. A škála finančně podporovaných iniciativ sahá od literatury, hudby, divadla, filmu a hudby nejrůznějších forem; k tématům patří i odsun Němců, zaniklé a v posledních letech znovu oživené vesnice, údaje o holocaustu nebo předsudky vůči Romům.

Důležitým projektem, který může přispět k lepšímu poznání druhé strany hranice i k odbourávání vzájemných předsudků, je dětský prázdninový tábor v Rübenau, krásného místa poblíž Marienbergu nedaleko hranic. Německy mluvící rodiny v této oblasti již delší dobu chápou, jak důležité jsou takové kontakty, zejména mezi dětmi a mládeží ve věku od sedmi do patnácti let. Na druhý termín tohoto týdenního tábora (30. července - 5. srpna) jsou ještě volná místa, která jsou teď navíc v akci s 50% slevou, tedy za 100 euro.

Jak to souvisí s Květnovskými hudebními slavnostmi? Když se v Blatně a Květnově hraje hudba s vysokými uměleckými ideály, mizí i hranice. A němečtí a čeští obyvatelé, kteří žijí na obou stranách Krušných hor, jsou si blíže.

Wolftraud de Concini