Jana Chytilová

Jana Chytilová studovala housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2000 absolvovala roční studium na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu a tamtéž následovalo řádné studium barokních houslí u Prof. Antona Stecka.
Mistrovské kursy s osobnostmi jako R.Podger, J. Holloway, S. Ritchie, R. Gwilt nebo L. U. Mortensen dále prohloubily její zájem autentickou intepretaci.
Již za studií se začala věnovat koncertní činnosti v několika českých i zahraničních souborech: Musica Florea, Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Tourbillon, Deutsche Händel Solisten, Musica sacra Basel. Nyní spolupracuje pravidelně se soubory Concerto Köln, Die Kölner Akademie, L´arte del Mondo, Ensemble 1700, Capella Coloniensis, Capella Augustina a La Cetra Basel, se kterým získala ocenění Diapason d´Or za live nahrávku Giulio Cesare in Egitto skladatele Antonia Sartoria.
Vedle Quadrofolio Quartettu je zakladatelem souboru Cadenza Ensemble, se kterým získala 1. cenu v soutěži Alte-Musik-Treff v Berlíně a 2. cenu na mezinárodní soutěži Heinrich-Schmelzer-Wettbewerb v Melku. Soubor se věnuje především hudbě raného baroka.
Od roku 2008 se věnuje také pedagogické činnosti na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu, kde vyučuje obor barokní housle.