Jaromír Nosek

Bas Jaromír Nosek vystudoval nejprve sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, a poté klasický zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě Jiřího Kotouče a na Hudební fakultě AMU v Praze u Romana Janála a Kataríny Bachmannové. Absolvoval stipendijní stáže na Dartington International Summer School ve Velké Británii s Emmou Kirkby, Accademia Chigiana v italské Sieně u Christopha Rousseta a na Conservatorio Santa Cecilia v Římě pod vedením Rebeccy Berg a Sary Mingardo.

Jaromír se věnuje především interpretaci renesančního, barokního a klasicistního repertoáru. Je členem souborů Collegium Vocale 1704 a Cappella Mariana. Koncertně spolupracuje i s dalšími českými a zahraničními ansámbly jako Musica Florea, Vox Luminis, Wrocławska Orkiestra Barokowa, či Collegium Vocale Gent. Jako sólový i ansámblový zpěvák účinkoval na mnoha mezinárodních hudebních festivalech – např. Pražské Jaro, Festival d‘Ambronay, Settimana Musicale Senese, Festival Alte Musik Zürich, Música Sacra de Bilbao, Festival Oude Muziek Utrecht ad. Opernímu publiku se představil např. v titulní roli Vivaldiho serenaty La Senna Festeggiante, jako Riccardo v opeře Johanna Josepha Röslera Assassino per Vendetta, Mozartův KomturDonu Giovannim nebo SarastroKouzelné flétně.