Jiří Sycha

Jiří Sycha je absolventem Církevní konzervatoře v Kroměříži. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování sboru. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle a poučenou interpretaci staré hudby.

Je aktivním hráčem na housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Musica Florea, Collegium 1704, Hipocondria, Instrumenta musica. Natáčel pro Český a německý rozhlas a některé české i zahraniční firmy produkující CD. Koncertoval v Německu, Itálii, Rumunsku, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku i na Islandu.

Kromě koncertní činnosti se věnuje vyučování houslové hry, kompozici, je znám jako příznivec moravského a rómského folklóru (spolupracoval s cimbálistkou Zuzanou Lapčíkovou). V Táboře, kde žije, diriguje od r. 2009 Komorní orchestr Bolech.