J. HAYDN: STVOŘENÍ

Květnovské hudební slavnosti 2022
kvetnov_barok
  2022-08-28 15:00

  Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Květnově  |  Květnov, okres Chomutov, Česká republika

J. HAYDN: SCHÖPFUNG

Slavné oratorium J. Haydna dle dobové úpravy pro smyčcový kvartet a cembalo s nově zbásněným textem Petra Koudelky.

Petr Koudelka – texty, vypravěč,
Miki TakahashiDaila Dambrauska – barokní housle, Andreas Torgersen – barokní viola,
Ilze Grudule – barokní violoncello, Alena Hönigová – cembalo a um. vedení
 
Za laskavé zapůjčení cembala (Taskin 1769) srdečně děkujeme cembalové dílně Jana Bečičky a Stanislava Hüttla v Bystřeci!
Srdečný dík za podporu švýcarských hudebníků náleží kulturnímu oddělení kantonu Města Basilej a lic. phil. Pavlu Lavičkovi!
 
Joseph Haydn
(1732–1809)
Daila Dambrauska a Alena Hönigová - úprava pro dvoje housle, violu, violoncello a  b.c.
 
CHAOS
I. Largo noc sordini
 
1. DEN
Světlo
II. Senza sordini
III. Andante - Nun schwanden vor dem heiligen Strahle des schwarzen Dunkeln gräuliche Schatten /  Nyní šedavé stíny zmizely před svatou září černé temnoty
 
2. DEN
Vodstvo
IV. Rec. Allegro assai
V. Allegro - Mit Staunen sieht das Wunderwerk / S úžasem hledí na podivuhodné dílo
VI. Allegro - Rollend in schäumenden Wellen / Valící se v pěnivých vlnách
 
III. DEN
Rostlinstvo
VII. Andante - Nun beut die Flur / Rostlinstvo oděné do svěžího zeleného pláště
 
IV. DEN
Slunce, hvězdy. Den, noc.
VIII. Andante - In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne / V oslňující záři vychází teď slunce
 IX. Allegro - Die Himmel erzählen die Ehre / Nebesa vyprávějí o Boží slávě
 --------------
V. DEN
Ryby, zvěř, ptactvo.
X. Moderato cantabile - In holder Anmut stehen in grün geschmückt / S půvabnou grácií  stojí kopce ozdobené v zeleném
XI. Moderato - Auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz / Na svých mocných křídlech vznáší se hrdě orel
XII. Maestoso - Nun scheint in vollem Glanze der Himmel / Teď nebe září v plné nádheře
 
VI. DEN
Člověk
XIII. Andante - Mit Würd und Hoheit angetan / Stvořen s důstojností a ušlechtilostí
XIV. Largo Cantabile - Vom himmlischen Gewölbe stimmt reine Harmonie
Z nebeské klenby proudí čistá harmonie
 
VII. DEN
Ráj
XV. Adagio - Von deiner Güt, Sein Lob erschall / O Tvé dobrote pějě jeho chvála
XVI. Vivace  - Vollendet ist das grosse Werk / Velké díloj e dokončeno 
XVII. Adagio - O holde Gattin / Ó drahá ženo
XVIII.  - Der thauende morgen o wie ermutet er / Ó jak osvěžující se ranní rosa
 
SLOVO K PROGRAMU
Haydnovo slavné oratorium budí již od své veřejné premiéry roku 1799 ve Vídni úžas a touhu slyšet ho znovu. První mimovídeňské provedení proběhlo právě u nás, na lobkovických zámcích v Roudnici nad Labem a na Jezeří ještě v témže roce. Kníže František Josef Maxmilián Lobkowitz pak nechal dílo přeložit do  češtiny a v roce 1805 zaznělo na roudnickém zámku v překladu lobkovického sekretáře Jana Křtitele Krušiny/Kruchiny, tentokrát s knížetem v roli Rafaela. (Alois Jirásek, který si ke svým románům dělal důkladné historické rešerše zvěčnil tuto událost ve svém románu F. L. Věk.)
Ne každý si ale mohl dovolit uspořádat tak velkolepý projekt jako kníže Lobkowitz - uvést oratorium s velkým orchestrem, sborem a sólisty, jehož obsazení bylo inspirováno Händelovými díly ve velkém stylu. Velmi záhy začaly vznikat transkripce pro nejrůznější obsazení, jedna z nejúspěšnějších od lobkovického kapelníka Antonína Vranického pro smyčcový kvintet byla vydána již v roce 1799.
 
Poema Vzpomínky na Stvoření Petra Koudelky
Haydnovo Stvoření je úchvatné nejen po hudební stránce, ale výjimečné je i jeho libreto. Jistý pan Lidley (též Linley) ho prý napsal původně pro Händela. Skladatel ho ale nikdy nezhudebnil, a tak ho londýnský impresário Johann Peter Salomon předal Haydnovi. Anglickou předlohu pak pro Haydna do němčiny přebásnil jeho přítel baron Gottfried van Swieten a pro první vydání pak libreto přeložil zpět do angličtiny, aby mohlo vyjít dvojjazyčně.
Po tak křivolaké cestě snad dílo snese ještě jednu zatáčku. Vzpomínky na Stvoření Petra Koudelky vycházejí ze stejných literárních pramenů jako původní Lidleyho libreto - z knihy Genesis, Žalmů a Miltonova Ztraceného ráje. Poezie Petra Koudelky ale nemusela brát ohledy na potřeby budoucího zhudebnění ani na kompromisy spojené se srozumitelností zpívaných textů. Na stvoření pohlíží očima člověka tvořeného částicemi, které podle teorie Velkého třesku byly kdysi soustředěny v jednom bodě a od té doby expandují vesmírem. Celé lidské dějiny, literatura, věda a umění jsou v nich zapsány - stvoření je proto vzpomínkou.
 
Transkripce a edice
Pro náš festival jsme dílo zkrátili a upravili. S ohledem na básnický text jsme též změnili pořadí některých částí. Pro naše představení jsme vybrali jen části poemy Petra Koudelky. Kompletní dílo však předkládáme v edici, v níž zveřejňujeme též partituru s vybranými vloženými texty. 
Alena Hönigová

 

 

Adresa:
Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Květnově
Květnov, okres Chomutov, Česká republika

 

Mapa:


 

Všechny termíny:


  • 2022-08-28 15:00

Powered by iCagenda