Hudební léto v Jezeří 2017

ve znamení obnovy zámeckého divadla

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP

jezeri 2017web

29. 7. – 26. 8. 2017 (o všech víkendech) na Státním zámku Jezeří

Festival Hudební léto v Jezeří již tradičně uvádí díla z nejslavnější doby zámku Jezeří – přelomu 18. a 19. století, kdy byl zámek nejoblíbenější rezidencí knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze. Na letošním šestém ročníku bychom kromě provedení, která se snaží co nejvíce vystihnout dobový styl (smyčcové kvartety J. Haydna, koncert kdysi neobyčejně populární skleněné harmoniky, madrigaly C. Monteverdiho), rádi uvedli i představení, která tento specifický styl propojují s novými impulsy (scénické provedení kantát Ferdinanda Paëra, transkripce Gluckova Orfea a Eurydiky ve spojení s černým divadlem, kompozice Jiřího Sychy pro dobové nástroje napsaná přímo pro festival).
Tyto jevištní skici mají symbolicky korespondovat s již konkrétním termínem začátku rekonstrukce zámeckého divadla (2017) a směřovat k operní sezóně po dokončení obnovy. Na letošním festivalu připomeneme také některá hudební výročí: 230 let od úmrtí Christopha Willibalda Glucka (jeho pamětní deska byla odhalena v rámci festivalu 2014) a 450. výročí narození Claudia Monteverdiho. Provedení jeho madrigalů by mělo rozeznít různé prostory zámku včetně zámeckého nádvoří a dotvořit pestrý obraz s nímž bude hudba na Jezeří letos propojena.

Hrát se bude již tradičně naoriginálních nástrojích nebo jejich kopiích a v duchu dobové interpretace. Jako každoročně Vás zveme na občerstvení a procházky zámeckou zahradou o přestávkách a pro zájemce bude opět organizována doprava z Prahy se zastávkami po cestě.

PROGRAM