Hudební léto v Jezeří 2018

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP

jezeri 2017web

4. 8. 2018 – 1. 9. 2018 (pět sobot) na Státním zámku Jezeří

Festival Hudební léto v Jezeří navazuje na slavnou hudební tradici zámku. Její největší rozkvět je spojen s působením knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze, který zde na konci 18. století nechal vybudovat zámecké divadlo. Při jeho letních pobytech na zámku Jezeří ho provázel jeho stálý hudební soubor, složený z vynikajících virtuosů. Josef Lobkowitz byl sám výborný hudebník s vytříbeným vkusem, ale také jeden z nejvlivnějších hudebních mecenášů. Záleželo mu nejen na vynikající úrovni zdejších provedení, ale toužil také po nejmodernějších hudebních novinkách.
Ta zvědavost a vzrušení, než zazní skladba, kterou ještě nikdo neslyšel, … která právě vznikla. To očekávání, než zazní hudba, která už byla dávno zapomenuta a kterou nikdo z žijících nikdy neslyšel. To dobrodružství, kdy z popsaného papíru vzejde něco nádherného.
Tato vášeň inspirovala nejen nás, ale i představitele Města Horní Jiřetín - přímo pro město byla objednán smyčcový kvartet. Máme to potěšení oznámit Vám, že jeho premiéru uvedeme na zahajovacím koncertě letošního sedmého ročníku festivalu. Vedle Smyčcového kvartetu pro Horní Jiřetín od Jiřího Sychy, zazní též klavírní kvintet Beethovenova blízkého přítele, též vynikajícího skladatele a klavírního virtuosa Ferdinanda Riese, jehož deníku vděčíme za řadu informací o Beethovenovi.
Druhý koncert festivalu bude zcela unikátní událost v novodobých dějinách zámku. Uvedeme zde v originálním orchestrálním obsazení Sinfonii C dur a Klavírní koncert Es dur lobkovického kapelníka Johanna Josepha Röslera. Tato novodobá premiéra je spojena s nahrávkou těchto děl a též s vydáním Röslerových klavírních koncertů.
Koncert 8. 8. 2018 je věnován nejtypičtějšímu žánru století s osmnáctkou na začátku – písni. Vystoupení předního současného interpreta tohoto žánru Jana Kobowa Vám dá nahlédnout do duší skladatelů i básníků právě v roce 1818. Koncert je spojen s následnými mistrovským interpretačním kurzem.
Hornímu Jiřetínu a jeho nejslavnějšímu rodákovi Františku Josefovi Gläserovi bude věnován poslední srpnový koncert festivalu, pojatý jako scénické obrazy z různých dob zámku. Inspirací k němu se stala dvě Gläserova představení: Duch Nigilibigili a vtipná aktuální fraška s názvem 1723-1823-1923. Hlavní obsah představení budou tvořit momenty z Gläserova života a jeho hudba – rok 1818. Druhé dějství nás zavede do roku 1918 a třetí do současnosti. Rokem 2018 nás bude provázet skladba hudebního alchymisty Vincenta Flückigera, v níž propojí zvuk elektronických a historických nástrojů.
Závěrečné představení festivalu nechá zámek ožít elfí magií: Pohádkový příběh Franze Fühmanna na motivy Snu noci svatojánské nechá ožít hudbou Henry Purcella Batzdorfer Hofkapelle.

PROGRAM