Hudební léto v Jezeří 2016

K 200. jubileu milovníka umění a zakladatele Lobkovické kapely knížete Františka Maxmiliána Lobkowitze

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP

jezeri2015web

30. 7. - 28. 8. 2016 na Státním zámku Jezeří

PROGRAM

Pátým ročníkem Hudebního léta v Jezeří bychom chtěli oslavit 200. jubileum knížete Františka Maxmiliána Lobkowitze. Hudební dění na jeho panstvích daleko přesahovala regionální charakter a významně ovlivnilo vývoj české i německé hudební kultury.

K festivalu 2016 nás inspirovala někdejší soukromá provedení (pro rodinu a významné mezinárodní hosty) na zámku Jezeří. Ne vždy byl angažován celý orchestr, ale velmi často se díla uváděla v menším obsazení, které bylo na zámku k dispozici.

Flexibilita v nástrojovém obsazení i velikosti obsazení byla samozřejmostí a díla se uváděla za možností, které dané místo nebo situace skýtaly. I na počátku 19. století bylo angažování orchestru velmi nákladnou akcí a sami skladatelé často uváděli svá díla ve verzích, jejichž realizaci mohli zajistit sami hosté nebo zaměstnanci – hudebníci.

Obzvláště oblíbenou formou přepisu orchestrálních děl byly vedle klavírních transkripcí, různá smyčcová uskupení s klavírem. Způsob vyhotovování těchto transkripcí má svou logiku a u různých autorů se liší. Nezřídka vznikla tak díla, která transkripcí získala zcela nové rysy a atmosféru.