Jan Kobow

9. 7. 2023

© Bernd Bodtländer. http://jan-kobow.com/vita/

Jan Kobow je vlastně původně vzděláním varhaník a chrámový hudebník, na hudebním festivalu Květnovské hudební slavnosti ale vystoupí jako tenorista. Po celém světě je známý jako zpěvák oratorního a písňového repertoáru, ale příležitostně se zhostí i role v barokních opeře, což ho – jak je vidět, když o tom vypráví – zřejmě hodně baví.

Od roku 2009 žije dnes 57letý zpěvák na zámku Seehaus u Markt Nordheimu ve Středních Frankách, v původně rodovém zámku Schwarzenbergů, který zvelebil a rozšířil v živé kulturní centrum. Jako neúnavný pán domu pořádá po celé léto zámecké slavnosti a organizuje koncerty.

Letos se podařilo získat tohoto žádaného interpreta pro náš festival v českém Krušnohoří.

Die rekonstruierte Orgel zu St. Georg. Aus der Festschrift "Die Ehrlich-Orgel zu Markt Nordheim".

Zajímavá paralela spojuje také Kobowovo bydliště Markt Nordheim a severočeskou obec Blatno. Na rekonstrukci pozdně barokních varhan v kostele svatého Michala archanděla v Blatně z roku 1782 právě probíhá sbírka – varhany v kostele svatého Jiří ve Středních Frankách, postavené roku 1786, dílo varhanáře Ehrlicha, byly roku 2019 renovovány, nikoli bez počáteční nechuti. Rozhodující roli zde sehrála energická iniciativa a aktivní účast právě Jana Kobowa, který je – jak bylo zmíněno na začátku - vzděláním také varhaníkem.

Je hezké a zajímavé mluvit s Janem Kobowem online. Ale brzy se setkáme i osobně: nejpozději na zahajovacím koncertu 25. srpna v kostele svatého Michaela archanděla v Blatně, kde spolu se sopranistkou Annou Hlavenkovou a Alenou Hönigovou u fortepiana přednese písně Johanna Josepha Röslera (1771-1812), dnes příliš málo známého hudebníka, který působil na počátku 19. století v Praze a ve Vídni a také na nedalekých lobkovických zámcích v Roudnici nad Labem a Jezeří. A Jan Kobow mi slíbil jednu věc. Ať už přijede v obytném voze nebo v karavanu, bude mi ve svém pojízdném vozidle servírovat kávu. To mi připomene dávná léta, kdy jsem se svým partnerem, sintským* umělcem Olimpiem Carim, objížděla výstavy po Evropě. Ve svobodě a nevázanosti.

Wolftraud de Concini

* Sintové jsou Romové, jejichž verze romštiny je silně ovlivněna němčinou, žijící v západní a střední Evropě.