PŘEHLED PÍŠŤAL (ceny a obsazenost)

      1 000,-Kč        1 500,-Kč        2 000,-Kč        3 000,-Kč        5 000,-Kč        10 000,-Kč  A adoptována
 
  C D E F G A B H c cis d es e f fis g as a b h c1 cis1 d1 es1 e1 f1 fis1 g1 as1 a1 b1 h1 c2 cis2 d2 es2 e2 f2 fis2 g2 as2 a2 b2 h2 c3
I. manuál - Hauptwerk
Copel 8’
 A
 
 A
 
 
 
 
 
 
 A
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A
 A
 A
 
 
 A
 
 A
         A    A            
Princ. 4’  A  A                      A          A        A    A  A  A  A    A                  A    A    A    
Flauta 4’          A      A    A  A   A    A      A  A      A      A    A        A                      
Oct. 2                                A          A              A                              
Quinte                                                               A              A  A  A          
Mixtur          A            A                    A  A  A  A  A                                        
II. manuál - Positiv                                          
Copel 8’    A              A                 A  A                        A          A                    
Copel 4’  A  A  A  A  A  A  A  A  A    A    A      A    A          A                                            
Fug. 4’        A        A                    A                    A              A                    
Princ. 2’      A      A                              A      A  A  A    A    A                            
Pedál                   
8’  A  A  A  A  A  A  A    A             A                                                                                  
16’ A  A  A  A  A  A  A  A