Květnovské hudební slavnosti 2023

LIVE-VIDEO ze všech koncertů - zde
PROGRAMOVÁ BROŽURA KE STAŽENÍ - zde

pátek 25. srpna – neděle 27. srpna 2023

v kostele Navštívení Panny Marie v Květnově 
obec Blatno, okres Chomutov (mapa zdevíce o kostele v Květnově zde)

a v kostele svatého Michaela archanděla v Blatně (mapa zde)

dobrovolné vstupné

Čtvrtý ročník festivalu KVĚTNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI se uskuteční již tradičně poslední prodloužený srpnový víkend za účasti českých a německých umělců. Inspirací pro dramaturgii nadcházejícího festivalu se stala píseň českého skladatele Johanna Josepha Röslera s názvem Moudře anebo jen tak? na text Felixe Weisse. Spolu s básníkem, který toto téma zpracoval velmi vtipně, hodláme balancovat na hranici mezi hlubokými myšlenkami a lehkostí pošetilých radovánek. Hledat rovnováhu mezi moudrým a lehkovážným přístupem k životu.
Toto téma zaměstnávalo mnohé básníky světské i duchovní poezie, a proto se také text a jeho zhudebnění stává jednou z ústředních myšlenek našeho festivalu. Vedle tří festivalových představení bude veřejnosti otevřen i mistrovský pěvecký kurs pro budoucí profesionály zaměřený na skladby s německými texty druhé poloviny osmnáctého století a prvních dvaceti let století devaténáctého.

Zahajovací koncert festivalu s titulem MOUDŘE ANEBO JEN TAK? o pátečním večeru bude věnován písňové tvorbě Johanna Josepha Röslera (1771 - 1812). V novodobé premiéře zde zazní Šest písní s doprovodem klavíru v podání předních interpretů písňové tvorby Jana Kobowa a Anny Hlavenkové, které na historický klavír doprovodí Alena Hönigová. Program bude doplněn písněmi, které byly publikovány v letech 1805–1806 v pražských hudebních časopisech Harmonia a Euterpe.
Texty Johanna Wolfganga Goetheho, Christiana Felixe Weisseho, Johanna Georga Jacobiho, Christine Stein nebo Giuseppe Carpaniho či Scipione Piattoliho chceme našim posluchačům přiblížit nejen skrze Röslerovu výjimečnou hudbu, ale také prostřednictvím překladů a „výkladů“ (v tomto případě se budeme držet lehkovážnější stránky věci). Program bude ilustrován přímo při koncertě Bettinou Zimmermann, přední německou výtvarnicí s dlouhodobými zkušenostmi s LIFE-PAINTING, živou malbou. Věříme, že pohled na tančící štětec právě vznikajícího obrazu přímo před očima diváka umocní a dotvoří zážitek, který před více než dvě stě lety nadchl Röslera při četbě tehdejších populárních almanachů a inspiroval k tak výmluvným kompozicím. 
Výsledek náročných příprav potřebných k provedení dosud neznámých Röslerových písní, jejichž notové prameny jsou hudební veřejnosti prakticky nedostupné, bychom s Vámi rádi sdíleli nejen na tomto koncertě, ale i po doznění posledních tónů festivalu. Proto připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Českého rozhlasu i notovu edici Röslerových písní, pro niž přebásnil texty do češtiny Petr Koudelka, a CD nahrávku (ve spolupráci s vydavatelstvím Koramant Records ve Švýcarsku).

Sobotní podvečer bychom rádi programem (NE)SNESITELNÁ LEHKOST aneb Sentimentální serenáda zabředli do jednoho z extrémů naší matérie. Ensemble Consolazione s hudbou Diabelliho, Carulliho a Giulianiho pro flauto traverso a romantickou kytaru by se měl v altánku v blatenském parku postarat o atmosféru sladkého užívání si života. Karel Valter a Jan Tuláček jsou v tomto směru interpreti nanejvýš povolaní; s filozofií carpe diem je pojí nejen záliba pro nápadité melodie a barvy hudby počátku 19. století, ale především hloubka a šíře jejich uměleckého záběru. Doufáme, že letos budeme mít štěstí na počasí a koncert se uskuteční v altánku v blatenském parku, ale pokud ne, je k provedení připraven kostel sv. Michaela archanděla, který se nachází jen o pár metrů dál.

Nedělní koncert o třetí se ujme slova náš dlouhodobý festivalový partner Batzdorfská dvorní kapela. „Svaté“ prostory poutního kostela v Květnově rozezní hudba rodiny Bachů. Slovy moteta SVĚTE, DOBROU NOC! na okamžik zavřou dveře běžnému světu a ve vokálně-instrumentálním programu nás zavedou do archivu pozůstalosti rodiny Bachů a nechají nás zaposlouchat se do překrásných textů sbírky motet, sborových písní a kantát starších členů rodiny Bachů z období přibližně od roku 1650 do roku 1700, které se dochovaly především v pozůstalosti C. P. E. Bacha. Bude to opravdu tak smutný svět, jak by se podle titulu koncertu mohlo zdát? Nebo spolu s Goetheho harfeníkem z prvního koncertu zjistíme, že na konci samoty čeká nádherný klid, radost a objetí?

Festivalové dění bude opět komentovat Wolftraud de Concini na česko-německém blogu nejen FESTIVALOVÉ KRONIKYLetos přijede až ze severní Itálie in personam i se svým pejskem Zampou. Fotografie, rozhovory a články zaměřené na festivalová témata budeme zveřejňovat již od května, ale většina jich vznikne až na konci srpna přímo v Blatně a v okolí.

Na návštěvníky bude také v Blatně čekat stylový stánek sladkých delikates a u květnovského kostela zase oblíbené občerstvení paní Jermilovové z jirkovské farnosti. Stejně jako v minulých letech plánujeme online živé přenosy ze všech festivalových představení.

PROGRAM