Bach & Co. v Květnově

3. 9. 2023

Batzdorfer Hofkapelle a Joowon Chung

Po úzkých cestách a polních pěšinách, přes louky a mezi keři a křovinami jdeme z Blatna do Květnova / Quinau, části obce Blatno. Jsme v severních Čechách, hranice se Saskem je vzdálená deset kilometrů vzdušnou čarou. A jakoby sama od sebe se nám při tomto putování půvabnou krajinou vybaví čtvrtá symfonická báseň z cyklu Má vlast: Z českých luhů a hájů, v níž chtěl Bedřich Smetana – jak sám říká – vyjádřit své „myšlenky a pocity při pohledu na českou vlast".

Na programu koncertu v barokním poutním kostele Navštívení Panny Marie v Květnově však není Smetana, ale díla starších členů Bachovy rodiny: moteta, sborové písně a kantáty z let 1650 až 1700, jejichž autory jsou Johann Christoph Bach, Heinrich Bach, Johann Michael Bach a jejich současníci.

Batzdorfer Hofkapelle, renomovaný orchestr ze středního Saska, který se specializuje na barokní hudbu a úzce spolupracuje s Květnovskými hudebními slavnostmi, v osmičlenném smyčcovém obsazení, provede tato díla na dobové nástroje (housle, viola, violoncello, loutna a cembalo) spolu se sólisty sopranistkou Joowon Chung, altistou Yosemehem Adjeiem, tenorem Christopherem Renzem a basem Stevenem Klosem.

Koncert v apsidě barokního poutního kostela z 18. století, který vznikl z kaple ze 14. století, zahájí procítěná kantáta „Mein Freund ist mein und ich bin sein" (Můj přítel je můj a já jsem jeho) od Johanna Christopha Bacha (1642-1703), bratrance Johanna Sebastiana Bacha. A končí dojemným motetem „Es ist nun aus mit meinem Leben, Gott nimmt es hin, der es gegeben... Welt gute Nacht!" (Nyní je můj život u konce, Bože, který jsi mi ho dal, přijmi ho....Svět dobrou noc!)
To nezůstane jediné oko suché, a když vycházíme z poutního kostela, pláče i obloha. Začalo jemně pršet.

Wolftraud de Concini