Vinice v horské těžební oblasti

11. 9. 2023

Vinař Mikulášek a starostka Blatna Iveta  Rabasová Houfová

To přeci nejde dohromady. Ale na severu České republiky to možné je. Víno se tu pěstovalo (a pilo) už před stovkami let.
Severočeská pánev je v České republice považována za symbol krajiny se znečištěným ovzduším, zhoršeným životním prostředím a devastujícími změnami krajiny; intenzivní těžba hnědého uhlí v silně industrializovaných oblastech v okolí Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem, totiž zde na jižním svahu Krušných hor negativně ovlivnila krajinu i strukturu osídlení.

Vičice jsou malá vesnice, část obce Březno jižně od Chomutova, ležící na řece Hutné. A právě zde, kde se nachází i starý lovecký zámeček, se odehrál krásný příběh.

Vinařství MikulášekPřed jedenácti lety otec Mikulášek a jeho dva synové nevěděli, co si počít se sadem, který koupili na venkově. Pak se seznámili s mužem z Moravy, nejvýznamnější vinařské oblasti v České republice. A ten jim poradil, aby vykáceli ovocné stromy a vysadili vinnou révu. Výhrady tří Mikuláškových se rozplynuly jako sníh na slunci, když uviděli okouzlující panorama ze svého pozemku. Ačkoli nikdo z nich nebyl odborník, byli přesvědčeni: Tady se musí pěstovat víno.

A nyní se zde, kde dříve lidé neznali nic jiného než pivo a pivo, se nyní daří znamenitému, mnoha cenami ověnčenému hroznovému moku: bílému Ryzlinku rýnskému a Hibernalu a Solarisu (které tvoří 90 % rodinné produkce) a červenému Sevaru a Zweigeltrebe.

Na co jsou Mikuláškovi obzvlášť hrdí: Tady u nich, na vinici i ve sklepě, se vše dělá ručně, a především bez chemie. Na kdysi znečištěném, ekologicky poškozeném území se nyní návštěvníkům a zákazníkům podává „čisté" víno v pravém slova smyslu.

Wolftraud de Concini