Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty

Daila Dambrauska - barokní housle, Alena Hönigová - cembalo

neděle 22. července 2012 v 15 hod., kaple Státního zámku Jezeří

BiberAnnunciationZvláštní koncert v zámecké kapli je věnován skladbě rakouského houslového virtuosa českého původu Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644 – 1704). Je to dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé. Jeho tématem je totiž růženec – modlitba připisována sv. Dominikovi. Uslyšíme ho v podání lotyšské houslové vurtuosky Daily Dambrausky.

Autor věnoval svou skladbu princi-arcibiskupovi Maxmilanu Gandolphovi – patronu Růžencového bratrstva v Salzburgu. Prostory, kde se bratrstvo scházelo, byly vyzdobeny patnácti obrazy zpodobňujícími jednotlivá tajemství růžence a každá sonáta vystihuje atmosféru jednoho z nich. Poslední šestnáctý obraz, stejně jako poslední sklaba cyklu – passacaglia, je věnován andělu strážnému, jehož svátek se slaví 2. října, tedy ve stejném měsíci jako růžencová tajemství.

Tato mystická kompozice je experimentálním dílem i po technické stránce. Přeladění různých strun houslí v průběhu cyklu nechává tento nástroj zaznít v zcela nových barvách.